شرکت تامین دکل صبا SRP

شرکت تامین دکل صبا SRP

شرکت تامین دکل صبا یکی از زیرمجموعه های شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت می باشد که در حوزه بالادستی جهت تامین انواع مختلف دکل های حفاری فعالیت می کند.
در حال حاضر این شرکت مالک دو دکل خشکی ( ۲۰۰۰ HP ) می باشد که در عملیات حفاری در میدان های نفتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب فعالیت دارند.

شرکت های گروه
0 دیدگاه