آغاز بارگیری سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی از هفته آینده

آغاز بارگیری سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی از هفته آینده

علیرضا عبادی، سرپرست فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی (POGC)، روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه با اشاره به انجام فعالیتهای تکمیلی حفاری ١١ حلقه چاه فاز ٢١، اظهارکرد: براساس برنامه ریزی انجام شده عملیات بارگیری سکوی فاز ٢١ با ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب از یارد خرمشهر هفته آینده شروع می شود، و نیمه دوم تیرماه شناور به سمت دریا حرکت کرده و قبل از پایان تیرماه، سکو در موقعیت خود نصب می شود.
وی در گفتگو با شانا، با بیان این که حفاری ١١ حلقه چاه این فاز نیز مدتی قبل به پایان رسیده بود و اکنون در مرحله انجام فعالیتهای تکمیلی چاههاست، گفت: بر این اساس قبل از این که سکو به موقعیت خود در خلیج فارس برسد، دکلها از موقعیت خود جابجا می شوند.
این در حالی است که روز شنبه، ٢٩ خرداد ماه نیز عملیات بارگیری سکوی ١٩A فاز ١٩ با ظرفیت ۵٠٠ میلیون فوت مکعب از یارد خرمشهر انجام شد و اکنون و به فاصله یک هفته، دومین سکوی پارس جنوبی، سکوی فاز ٢١ با ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب در آستانه بارگیری قرار دارد.
برداشت حداکثری از میدان گازی پارس جنوبی و کاهش فاصله ایران با قطر در برداشت از این میدان مشترک یکی از مهمترین اولویتهای وزارت نفت در دولت یازدهم است که طی سه سال اخیر با افتتاح کامل فازهای ١٢، ١۵ و ١۶ و نیز بخشی از فازهای ١٧ و ١٨ موجب افزایش ظرفیت برداشت ایران از این میدان مشترک گازی شده است. در این راستا، عملیات بارگیری سکوی فاز ۲۱ پارس جنوبی در حالی آغاز می‌گردد که بخش حفاری و خشکی اجرای فازهای ٢٠ و ٢١ نیز توسط شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در حال اجرا می‌باشد و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی (OEID) نیز ساخت ردیف های گازی ۳ و ۴ و مخازن ذخیره سازی میعانات گازی به ظرفیت ۲۴۰ میلیون متر مکعب را بر عهده دارد.
به این ترتیب، تولید گاز غنی از میدان گازی پارس جنوبی در دولت یازدهم با افزایش ١۶٩,١میلیون مترمکعبی در روز از ٢٣۵.۵ میلیون مترمکعب در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم به ۴٠۴.۶ میلیون مترمکعب در روز در اسفندماه سال ٩۴ رسیده است. ضمن این که تولید میعانات گازی در میدان مشترک پارس جنوبی در سال ۹۴، به ١٢٠ میلیون بشکه رسید که نسبت به تولید ١٠۴ میلیون بشکه‌ای در سال ٩٣، از رشد ١۵ درصدی برخوردار بوده است.


Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 61

Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 62
0 دیدگاه