دریافت تندیس طلایی کنگره سراسری نشان شایسته ملی از انجمن ملی کیفیت ایران

دریافت تندیس طلایی کنگره سراسری نشان شایسته ملی از انجمن ملی کیفیت ایران

کنگره سراسری نشان شایسته ملی با نام آئین ملی تجلیل از یکصد نشان شایسته تجاری “ ، طی مراسم آئین رسمی گرامیداشت روز ملی کیفیت در تاریخ ۱۸/آبان­/۱۳۹۵در محل همایش­های بین­المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار گردید .

محتوای این کنگره ملی با محوریت بررسی ” فرصت­ها “ و ” تهدیدهای “ اقتصاد ملی در فضای پسا برجام و با هدف تقویت زیرساخت­های کیفی و رقابتی بنگاه­های اقتصادی کشور برگزار شده است .

شرح اقدامات صورت گرفته شامل : انجام هماهنگی­ها و اقدامات نهایی و ثبت نام قطعی جهت حضور در کنگره مذکور با رویکرد مقاوم سازی اقتصاد ملی از سه منظر کیفیت ، محیط زیست و مشتری مداری توسط انجمن ملی کیفیت ایران ( IRSQ = Iranian Society for Quality  ) ، به عنوان کمیته عالی ارزیابی این رویداد ملی با محور قرار دادن الزامات استاندارد جامع ISIRI 13000  بوده است .

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی (OEID) بعد از انجام ارزیابی های مربوطه توسط انجمن مذکور موفق به کسب تندیس طلایی این رویداد مهم ملی گردید و برگ رنگین دیگری بر افتخارات خود افزوده است .

e12128f8-6f83-4463-8753-ab357f3a5b49

خبر ویژه
0 دیدگاه