انتصاب جناب آقای مهندس مهرزاد صفوت به عنوان مدیر عامل شرکت OEID

انتصاب جناب آقای مهندس مهرزاد صفوت به عنوان مدیر عامل شرکت OEID

مهندس مهرزاد صفوت دارای مدرک مهندسی شیمی پالایش ،کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی  بوده و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰ در صنایع دفاع مشغول به فعالیت بوده اند.پس از آن نیز مسئولیت هایی همچون مدیریت پیش راه اندازی فاز یک ، مدیریت بهره برداری فاز یک ،مدیریت راه اندازی ، بهره برداری فاز های ۶ ، ۷ ، ۸  پارس جنوبی و مدیرعامل شرکت بهره برداری و مدیریت پتروپارس (POMC) را در کارنامه فعالیت های خود ثبت نموده اند

444

خبر عادی
0 دیدگاه