گزارش تصویری/امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت ملی حفاری

گزارش تصویری/امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت ملی حفاری

مدیرعامل و جمعی از اعضای محترم شرکت ملی حفاری شمال با حضور در شرکت OEID نسبت به امضای تفاهم نامه همکاری اقدام نمودند.گزارش تصویری این جلسه را با هم میبینیم:

خبر ویژه
0 دیدگاه