پروژه لرزه نگاری سه بعدی میدان خانگیران

پروژه لرزه نگاری سه بعدی میدان خانگیران

پروژه لرزه نگاری سه بعدی میدان خانگیران

کارفرما:
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

نوع پروژه:
لرزه نگاری

موقعیت جغرافیایی پروژه:
۲۵ کیلومتری شمال‌غربی سرخس و ۱۸۰ کیلومتری شمال‌ شرقی مشهد، منطقه خانگیران، استان خراسان رضوی

شرح مختصری از اهداف پروژه:
هدف پروژه بررسی داده های لرزه نگاری دو و سه بعدی میدان گازی خانگیران و ارائه خدمات مرتبط است.
این سطح شامل دشت و همچنین کوه های ناهموار است.
برداشت، پردازش و تفسیر داده های لرزه نگاری سه بعدی در مساحتی بالغ بر ۴۸۰ کیلومتر مربع
این پروژه شامل ۶۱ خط چشمه، ۹۳ خط گیرنده، ۲۷,۵۰۰ نقطه چشمه، ۱۵۷ LVL و ۵۸ نقطه Up Hole  است.

شرح کار:
به منظور دستیابی به بهترین پیشرفت پروژه و عملکرد، سیستم مدیریت OEID برای این پروژه به شرح زیر تعریف شده است:
تولید روزانه به طور متوسط ۳۰۰ VP / SP
رکورد ۵۳۶ تولید روزانه
تطابق مناسب و نظارت بین بخش فنی و پشتیبانی
استفاده از مشاوره نماینده کارفرما در عملیات میدانی یا اردوگاهی
برنامه ریزی عملیات با شریک چینی
توجه به روش های HSE
مشارکت با پیمانکاران فرعی
پشتیبانی از عملیات در دو شیفت روز / شب

وضعیت پروژه:
پروژه در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ پایان یافته است.

پروژه های اتمام یافته
0 دیدگاه