انتقال نفت نمکی گچساران یک به واحد نمکزدایی گچساران دو

انتقال نفت نمکی گچساران یک به واحد نمکزدایی گچساران دو

کارفرما:

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نوع پروژه:

مهندسی، تامین و ساخت (EPC)

موقعیت جغرافیایی پروژه:

استان کهگیلویه و بویراحمد- شهرستان گچساران روستای آب ‌شیرین جنب واحد بهره ‌برداری شماره ۱

شرح مختصری از اهداف پروژه:

احداث مخزن گاززدا و انتقال نفت نمکی واحد بهره‌ برداری ۱ به واحد نمکزدایی شماره ۲

شرح کار:

موضوع پروژه انتقال نفت و آب نمکی چند راهه NE و SW به واحد بهره ‌برداری گچساران ۱، جداسازی تجهیزات فرآورشی موجود در واحد بهره ‌برداری، طراحی، ساخت و نصب مخزن گاززدا به ابعاد ۱۲× ۱۲٫۵ متر، احداث خطوط لوله ۱۶ و ۶ اینچ به ترتیب برای انتقال نفت نمکی و آب همراه از واحد بهره ‌برداری گچساران یک به واحد نمکزدایی گچساران دو، تزریق ماده تعلیق شکن قبل از مخزن گاززدا و تزریق ماده ضد خورندگی بعد از مخزن گاززدا، اتصال خط لوله موجود ۴ اینچ دفع پساب به خط لوله جدید ۶ اینچ انتقال آب همراه، احداث خط لوله ۸ اینچ گاز مشعل (SW Flare) و تغییرات جزیی مربوط به اتصال خط لوله ۸ اینچ گاز مشعل (NE Flare) می باشد.

وضعیت پروژه:

پروژه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ پایان یافته است.

پروژه های اتمام یافته
0 دیدگاه