پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی در میادین سراجه، یورتشا، تلخه

پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی در میادین سراجه، یورتشا، تلخه

کارفرما:
شرکت ملی گاز ایران، شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

نوع پروژه:
مدیریت طرح (MC)

موقعیت جغرافیایی پروژه:
مخزن سراجه در ۷۰ کیلومتری جنوب تهران و مخزن شوریجه در ۲۵ کیلومتری جنوب باختری شهرستان سرخس استان خراسان

شرح مختصری از اهداف پروژه:
هدف انجام خدمات مشاوره مدیریت برای پروژه ذخیره‌ سازی گاز در مخازن زیرزمینی در مناطق مختلف ایران است. این روش به منظور ایجاد تعادل بین تولید و مصرف گاز در طول سال و از بین بردن ریسک کمبود گاز مصرفی به دلیل مشکلات فنی در خطوط لوله انتقال گاز مورد استفاده می‌باشد. این پروژه با موضوع خدمات مدیریت طرح و مشاور فنی مهندسی در قالب پیمانکار مدیریت جهت پروژه طرح ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی یورتشا، سراجه و تلخه در قالب قراردادی با شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی تعریف شده است.

توصیف میدان:

میدان یورتشا
مرحله اول اجرای پروژه که شامل مطالعات امکان سنجی اجرای طرح در ساختار زیر زمینی است، طی سالهای ۱۳۷۴- ۱۳۷۸ توسط شرکت K.B.B آلمان صورت گرفته و مرحله دوم پروژه نیز شامل توصیف مخزن، توسعه مخزن و طراحی تأسیسات رو زمینی، تهیه اسناد مناقصه پیمانکار اجرایی و نظارت بر اجرای کار در قالب یک قرارداد به شرکت سفره گاز فرانسه واگذار گردید. همکار ایرانی این شرکت، شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس بوده که عملیات اجرایی در سایت و خرید تجهیزات داخلی به عهده این شرکت بوده است. فاز اول پروژه شامل لرزه‌ نگاری، حفاری دو حلقه چاه و مطالعه مخزن پایان یافته است. شرح کار فازهای ۲ و ۳ توسط شرکت سفره گاز در دست تهیه است. نهایتا نصب و راه‌ اندازی تاسیسات فرآورشی به پیمانکار سومی به صورت قرارداد PC واگذار گردید.

میدان سراجه
مرحله اول طرح که شامل مطالعات امکان سنجی بوده، در شرکت ملی نفت، در ۱۳۸۰ و توسط شرکت سفره گاز انجام گردید و مرحله دوم طرح که از فازهای توصیف مخزن، تخلیه گاز بومی و احداث تأسیسات ذخیره سازی/ برداشت گاز تشکیل شده است، بر اساس موافقتنامه بین شرکت ملی گاز و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مقرر شد تا فعالیت های طرح تا مرحله تخلیه گاز بومی، توسط شرکت نفت مناطق مرکزی ایران انجام شود و سپس میدان برای ادامه فعالیتها و ذخیره‌ سازی گاز، به شرکت ملی گاز واگذار گردد. متعاقباً طی موافقت دیگری نیز احداث تأسیسات فرآورشی گاز بومی به ظرفیت روزانه ۴٫۵ میلیون متر مکعب به شرکت ملی گاز واگذار شده است. فاز توصیف مخزن بصورت کامل صورت گرفته و در فاز تخلیه گاز بومی، حفاری چاه های توسعه ای، احداث خطوط لوله جریانی چاه ها، احداث چندراهه و احداث خط انتقال گاز از چندراهه تا تأسیسات فرآورش گاز بومی توسط شرکت نفت مرکزی در حال اجرا است. احداث تأسیسات فرآورش گاز در فاز تخلیه بومی نیز توسط شرکت ملی گاز تحت دو قرارداد مجزای EP و C صورت گرفته، در بخش EP که پیمانکار آن شرکت مهندسین مشاور چگالش بوده و در بخش اجرا نیز در اردیبهشت ۸۶ شرکت سکاف بعنوان پیمانکار تعیین شده است.
همچنین تأمین برق مورد نیاز تأسیسات مورد نظر بصورت همزمان در شرکت ملی گاز پیگیری و پیمانکار EPC جهت اجرای پروژه برقرسانی انتخاب شد.

میدان تلخه
طرح ذخیره سازی گاز تلخه در مرحله اول که مرحله امکان سنجی نام دارد شامل مطالعات لرزه نگاری سه بعدی، حفاری سه حلقه چاه جدید و تعمیر یک حلقه چاه موجود، مطالعات مخزن، تهیه طرح جامع توسعه مخزن و مطالعات مهندسی پایه می باشد. مرحله دوم آن نیز شامل حفاری‌های توسعه‌ای و اجرای EPC تأسیسات سطح الارضی ذخیره‌سازی/ برداشت گاز است. فاز اول شامل لرزه‌نگاری سه بعدی میباشد. در این میدان مطالعات اولیه و تعیین شرح کار و برگزاری مناقصه لرزه نگاری میدان توسط OEID برگزار گردید.

شرح کار:
خدمات مشاوره مدیریت در فعالیت های زیر

  • مطالعات مقدماتی
  • مطالعات ژئوفیزیک: مطالعات اندازه گیری وزن یا غلظت و خاصیت مغناطیسی، شامل برداشت، پردازش و تفسیر اطلاعات سایت.
  • لرزه نگاری دو و سه بعدی
  • مطالعه امکان سنجی
  • توسعه مخزن
  • حفاری چاه های تولید
  • فعالیت های سطح الارضی از جمله تاسیسات تصفیه و افزایش فشار گاز

وضعیت پروژه:
پروژه در تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۶ پایان یافته است.


Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 61

Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 62
0 دیدگاه