پروژه انتقال و بهینه سازی سیستم فرآورش میدان نفتی هفتکل

پروژه انتقال و بهینه سازی سیستم فرآورش میدان نفتی هفتکل

کارفرما:
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نوع پروژه:
مهندسی، تامین و ساخت (EPC)

موقعیت جغرافیایی پروژه:
بین میادین نفت سفید و ماماتین در شمال شرقی اهواز

شرح مختصری از اهداف پروژه:
احداث چند راهه و کلاستر هفتکل یک شامل: بهینه سازی سیستم موجود و احداث و نصب تجهیزات جدید با هدف تولید و انتقال ۸،۰۰۰ بشکه در روز به واحد هفتکل ۴ و همچنین انتقال گاز همراه جدا سازی شده از طریق خط لوله زیر زمینی به واحد هفتکل ۴ و استفاده از خط لوله نفت موجود جهت انتقال نفت به تاسیسات مرکزی هفتکل
احداث تاسیسات مرکزی هفتکل در مجاورت هفتکل-۴ شامل :
واحد بهره‌ برداری با ظرفیت ۲۵،۰۰۰ بشکه در روز
ایستگاه پمپاژ نفت با ظرفیت ۴۵،۰۰۰ بشکه در روز
ایستگاه تقویت فشار گازهای همراه به ظرفیت ۱۱٫۳ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز و تحویل این گاز به چند راهه تزریق گاز
خط لوله انتقال نفت و گاز مشتمل بر احداث ۱۲٫۵ کیلومتر خط لوله ۸ اینچ گاز به صورت زیرزمینی از چند راهه و کلاستر هفتکل به تاسیسات مرکزی هفتکل و ۴۴ کیلومتر خط لوله ۱۲ اینچ انتقال نفت به صورت روزمینی از تاسیسات مرکزی هفتکل تا مارون ۱
احداث تاسیسات جانبی مشتمل بر؛
احداث پست برق فشار قوی KV 132 به منظور تامین برق پروژه و همچنین پروژه های نمکزدایی هفتکل و بهینه‌‌سازی سیستم فرآورش نفت سفید.
احداث خط انتقال برق به طول ۸ کیلومتر
ایستگاه مخابرات

توصیف میدان:
نفت استخراجی از پنج حلقه چاه میدان در واحد بهره برداری هفتکل-۱ پس از دو مرحله فشار شکنی به میزان ۸،۰۰۰ بشکه در روز توسط یک خط لوله تلسکوپی ۱۰ – ۱۲ اینچ، با نیروی ثقلی به تانک بهره برداری هفتکل ۴ در رقومی حدود ۲۵۰ متر پایین تر ارسال می گردد. نفت استخراجی از ۱۷ حلقه چاه میدان در واحد بهره‌ برداری هفتکل ۴ پس از سه مرحله فشار شکنی به میزان ۱۸،۰۰۰ بشکه در روز به همراه نفت هفتکل -۱ توسط پمپ های مستقر در هفتکل -۴ به واحد بهره برداری مارون ۱ انتقال می یابند. در حال حاضر کلیه گازهای همراه تولیدی از مراحل تفکیک در هفتکل-۱ و هفتکل -۴ سوزانده می‌ شوند.

شرح کار:
خرید کالاها

 • کمپرسورهای رفت وبرگشتی، پمپ های آب آتش نشانی، فیلتر
 • Air Cooler، Valve , Flange , Stud Bolt
 • تابلوهای برق، باتری شارژرها، کابل‌های برق،‌ کابلهای پست برق
 • لوله‌های ۱۲ اینچ و لوله‌های ۸ اینچ
 • خرید ورق‌های فلزی
 • خرید ابزار دقیق سایت

بخش اجرا

 • تاسیسات کارفرما
 • تجهیزکارگاه
 • سایت HMC
 • سایت HCF
 • خط لوله ۸ اینچ و فیبر نوری
 • خط لوله ۱۲ اینچ
 • خط انتقال و پست برق
 • برچیدن کارگاه

Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 61

Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 62
0 دیدگاه