پروژه افزایش تولید میدان نفتی کبود (فاز یک)

پروژه افزایش تولید میدان نفتی کبود (فاز یک)

کارفرما:
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نوع پروژه:
مهندسی، تامین و ساخت (EPC)

موقعیت جغرافیایی پروژه:
۴۵ کیلومتری شمال اندیمشک

شرح مختصری از اهداف پروژه:
این پروژه جهت افزایش تولید میدان نفتی کبود تا سقف ۱۲،۰۰۰ بشکه در روز می باشد.

توصیف میدان:
میدان کبود با حفر تنها و اولین چاه آن در سال ١٣۵٠ توسط کنسرسیوم کشف گردید و مخازن اصلی این میدان سازند آسماری با نفت ۴٨ درجه API و مقدار سولفور کمتر از یک درصد و مخزن سروک با نفت ٣۶ درجه API و مقدار سولفور کمی بیش از یک درصد است. میدان کبود در فاصله میان دو میدان نفتی قلعه ‌نار و میدان دالپری مستقر می‌باشد. میزان ذخیره درجای نفت خام این میدان ۴٠ میلیون بشکه برآورد می‌شود.

شرح کار:
در مرکز تفکیک کبود، پس از دریافت ۱۲،۰۰۰ بشکه نفت چاه های میدان کبود در روز ، عملیات جداسازی گاز از نفت در تفکیک‌ گر موجود در این مرکز انجام و نفت جدا شده پس از فشار افزایی توسط خط لوله ۸ اینچ رو زمینی جدید و ۶ اینچ موجود به واحد بهره‌ برداری قلعه نار ارسال می گردد.
ورودی واحد بهره‌برداری قلعه نار، ۱۲،۰۰۰ بشکه در روز نفت میدان کبود، ۱۶،۰۰۰ بشکه در روز نفت میدان قلعه نار می باشد و نفت خروجی واحد پس از فشار افزایی از طریق خط لوله زیر زمینی ۱۰ اینچ به چند راه سبزآب ارسال می گردد.

طرح مذکور شامل موارد ذیل می باشد:

  • احداث تاسیسات سر چاهی دو حلقه چاه (KB2,KB3)
  • احداث دو رشته خط لوله جریانی چاه‌ های فوق الذکر (KF2,KF3)، به طول تقریبی ۶ کیلومتر
  • توسعه مرکز تفکیک کبود (KSF)
  • احداث خط لوله جدید به منظور انتقال نفت مرکز تفکیک کبود به واحد بهره برداری قلعه نار (KOT) به طول ۴۳،۲۶۵ متر و همچنین احداث یک خط لوله جدید “۱۰ به عنوان لوپ جهت انتقال نفت در کنار خط لوله موجود قلعه نار به چند راهه سبزآب به طول تقریبی ۵۲ کیلومتر
  • توسعه واحد بهره‌ برداری قلعه نار (GPU)
  • توسعه و بهینه‌ سازی سیستم پمپاژ و ارسال نفت واحد بهره‌ برداری قلعه نار به چند راهه سبزآب (GOT)
  • احداث یک دستگاه مخزن گاززدا در جوار واحد بهره‌ برداری قلعه نار

وضعیت پروژه:
پروژه در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ پایان یافته است.

پروژه های اتمام یافته
0 دیدگاه