پروژه پردازش داده های لرزه نگاری دو بعدی میادین Fawar & Mezzouna در کشور تونس

پروژه پردازش داده های لرزه نگاری دو بعدی میادین Fawar & Mezzouna در کشور تونس

کارفرما:
شرکت (FAPCO (First African Petroleum Consortium Limited در کشور تونس

نوع پروژه:
لرزه نگاری

موقعیت جغرافیایی پروژه:
محدوده دو بلوک نفتی در مناطق عملیاتی Fawar و Mezzouna کشور تونس

شرح کار:
بر اساس قرارداد با شرکت FAPCO (First African Petroleum Consortium Limited) کشـور تـونـس، پردازش مجدد ۳,۳۰۰ کیلومتر داده¬های خطـوط لـرزه¬ نگـاری دو بعدی در دو بلـوک نـفـتـی Fawar & Mezzouna کشور تونس در دستور کار این شرکت قرار گرفت .
ـ منطقه نفتی Fawar جمعاً به طول ۱,۴۵۵ کیلومتر و شامل ۶۴ خط لرزه نگاری
ـ منطقه نفتی Mezzouna به طول ۱,۴۷۰ کیلومتر و شامل ۶۹ خط لرزه نگاری

وضعیت پروژه:
پروژه درتاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۲ پایان یافته است.

پروژه های اتمام یافته
0 دیدگاه