مشاوره و نظارت پروژه های حفاری توسعه میدان نفتی آذر

مشاوره و نظارت پروژه های حفاری توسعه میدان نفتی آذر

کارفرما:
شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران

نوع پروژه:
نظارت

موقعیت جغرافیایی پروژه:
۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر مهران

شرح مختصری از اهداف پروژه:
تولید روزانه ۶۵،۰۰۰ بشکه نفت شامل تولید روزانه ۳۰،۰۰۰ بشکه نفت طی تولید زود هنگام و ۶۵،۰۰۰ بشکه نفت در مرحله تولید نهایی از میدان پیش ‌بینی شده است.

توصیف میدان:
حفاری میدان نفتی آذر شامل ۳ بسته مجزا بصورت EPDS بوده که به پیمانکاران ارائه می ‌شود. هر کدام از بسته‌ها شامل خدمات مهندسی حفاری، تامین مواد و کالا، تامین خدمات حفاری، خدمات حمل و نقل، ایجاد پایگاه عملیاتی، حفاری و تکمیل تمام چاه ها می باشد. در مجموع ۱۹ حلقه چاه حفاری و تعمیر خواهد شد.

شرح کار:
حفاری چاه ها شامل ۱۶ حلقه چاه توسعه ای تولیدی و یک حلقه چاه مشاهده ای و یک حلقه چاه تعمیری و یک حلقه چاه توصیفی می باشد که در سه بسته حفاری تعریف شده است.
بسته اول شامل یک حلقه چاه مشاهده ای و یک حلقه چاه تعمیری و ۸ حلقه چاه توسعه ای و تولیدی می باشد که به برنده مناقصه اعطا می‌ گردد.
بسته دوم شامل ۶ حلقه چاه توسعه ای- تولیدی و یک حلقه چاه توصیفی که به عنوان بسته EPDS دیگر به پیمانکار اعطا می‌ گردد.
بسته سوم شامل حفاری حداقل ۲ چاه نفتی تولیدی می ‌باشد.
سرویس ‌های حفاری مورد نیاز شامل سیال حفاری، سیمان کاری، انگیزش و اسید کاری، نمودارگیری و مشبک کاری، لوله مغزی سیار، چاه آزمایی، تجهیزات سرچاهی، wireline، راندن لوله جداری و لوله مغزی، مغزه‌گیری، آویزه آستری، نمودارگیری از سیال حفاری، مدیریت پسماند می ‌باشد.
محدوده کاری شامل تمامی جوانب کاری بوده و تنها در محدوده مهندسی حفاری، عملیات حفاری، حمل و نقل، مهندسی زمین‌شناسی، عملیات زمین شناسی، بررسی و کنترل تمامی خدمات کلی مورد نیاز، برنامه ریزی، HSE و کنترل پروژه، کنترل کیفیت، سازمان دهی و تامین نیرو و ارتباط بین آنها نمی باشد.
پیمانکار مسئول نظارت بر کارها تحت پذیرش و اجرای استانداردهای عملیات حفاری و زمین شناسی صنعت نفت می‌باشد.


Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 61

Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 62
0 دیدگاه