پروژه مهندسی کارگاهی و بازنگری طراحی های شرکت پایانه های نفتی ایران

پروژه مهندسی کارگاهی و بازنگری طراحی های شرکت پایانه های نفتی ایران

کارفرما:
شرکت پایانه های نفتی ایران

نوع پروژه:
نظارت

موقعیت جغرافیایی پروژه:
مناطق عملیاتی جزیره خارگ، پایانه نفتی شمال (نکا)، عسلویه

شرح کار:
این پروژه شامل فعالیت های زیر است:

  • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی
  • خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • خدمات مهندسی، بازنگری طراحی و مهندسی کالا
  • خدمات قراردادها و هزینه یابی
پروژه های جاری
0 دیدگاه