طرح توسعه میادین شانزده گانه نفتی

طرح توسعه میادین شانزده گانه نفتی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در راستای افزایش ظرفیت پیمانکاری داخلی و نقش آن در توسعه صنعت نفت کشور و همچنین ایجاد تحولی جدید در بخش بالادستی نفت و به منظور برداشته شدن گام های بلندی در جهت تعالی و کسب دستاوردهای عظیم در صنعت نفت، طرح توسعه میادین شانزده گانه نفتی که دارای ویژگی های خاص فنی و جغرافیایی می‌باشد بصورت مدیریت عمومی پیمان در سال ۱۳۸۱ به شرکت صنایع نفت و انرژی قشم واگذار گردید .
وظایف پیمان مدیریت شامل داشتن نمایندگی از طرف مجری طرح بوده و مسئولیت نظارت عالی و مسئولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی را به عهده دارد و با اعمال مدیریت مستقیم بر سایر عوامل اجرایی در مقابل مجری مسئولیت انجام کمی و کیفی کار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه زمانبندی انجام خواهد داد.
هم اکنون طرح توسعه میادین شانزده گانه نفتی بر اساس مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران باحذف میادین دانان، زاگرس مرکزی، کبود و کوه کاکی و افزودن میدان چشمه خوش، به توسعه ۹ میدان تغییر یافت. هدف از اجرای این طرح افزایش تولید به میزان ۱۳۴ هزار بشکه در روز می باشد.

 

نمایی کلی از برخی پروژه های طرح توسعه میادین شانزده گانه نفتی

16-meydan

 

طرح توسعه میادین شانزده گانه نفتی شامل پروژه های زیر می باشد:

پروژه های خاتمه یافته:

پروژه های در حال اجرا:

پروژه های جاری
0 دیدگاه