مهندسی واحدهای فرآورشی و انتقال

واحد مهندسی شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم با هدف عینیت بخشیدن به مدیریت طرح (MC) و اجرای پروژه ها به روش مهندسی، تامین و ساخت (EPC) جهت اجرای پروژه ها در بخش بالا دستی صنایع نفت و گاز تشکیل شده است.

نظر به توانمندی های مهندسی و با عنایت به سطح تخصص و تجارب مدیریتی کسب شده در پروژه های نفتی، شرکت OEID قادر است تمامی نیازهای طرحها و پروژه ها از مرحله مطالعات مفهومی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی تا مرحله راه اندازی، تحویل و بهره برداری به روش EPC را پوشش دهد.

توانمندی های تخصصی بخش مهندسی سطح الارضیisolated hard hat with blueprints and rulers on white

 • خدمات مهندسی مفهومی
 • خدمات طراحی مهندسی پایه، تفصیلی
 • خدمات بازنگری طراحی و نظارت عالیه مهندسی
 • خدمات مهندسی خرید
 • تهیه اسناد مناقصه
 • بررسی پیشنهادات فنی و ارزیابی
 • بهره گیری از تخصصی ترین روشهای ارزیابی فنی
 • انجام خدمات QC/QA
 • انجام خدمات بازرسی فنی
 • نظارت عالیه پیمانکاران EPC در سطح استانداردهای بین المللی
 • بخش های تخصصی مهندسی شامل فرآیند، خطوط لوله، مکانیک تجهیزات ثابت، مکانیک تجهیزات دوار، ابزاردقیق و کنترل، سیویل و سازه، معماری، HSE، QC، مخابرات، برق، الکترونیک و بازرسی و خوردگی مواد.
 • بهره مندی از نرم افزارهای بروز فنی و مهندسی
 • ثبت و توزیع کلیه مدارک فنی و مهندسی کارفرما و پیمانکاران در نرم افزار PCM
توانمندی ها
0 دیدگاه