واحد فرآورشی میدان نفتی دهلران

واحد فرآورشی میدان نفتی دهلران

موقعیت جغرافیایی:
این میدان در ۱۲۰ کیلومتری غرب دزفول قرار دارد.

شرح مختصری از اهداف پروژه:
فرآورش نفت نمکی میادین دهلران و دانان با ظرفیت تولید ۵۵ هزار بشکه بصورت EPC. نفت تولیدی در واحد جدید از چاه های آسماری و بنگستانی میدان دانان و چاه های میدان نفتی دهلران بترتیب به میزان ۱۵ و ۴۰ هزار بشکه نفت در روز می بایست تامین گردد.

توصیف میدان:
میدان نفتی دهلران یک میدان مشترک با کشور عراق می باشد که در حال توسعه بوده و تعداد چاه های این میدان از ۲۲ چاه از هنگام شروع توسعه به بیش از سی چاه نفت رسیده که محوطه سلر چاه شماره ۲۳ بطور کامل و همینطور اصلاح جاده های دسترسی، پل‌ها، محوطه کمپ سایت‌، پمپ سایت و تعمیرات شش چاه قدیمی، خط لوله جریانی چاه ۲۳‌، اتصال چاه‌های قدیم به واحد جدید نیز توسط شرکت OEID انجام گرفته است.

شرح کار مختصر:
طراحی تفصیلی و احداث واحد بهره برداری و نمکزدایی شامل تاسیسات چند راهه، تفکیک‌گرهای نفت، شیرین سازی نفت خام نمکی با استفاده از سیستم روغن داغ، نمکزدایی نفت خام و پمپاژ آن.
طراحی تفصیلی و احداث سایر تسهیلات جانبی مورد نیاز از جمله واحد تصفیه پساب
طراحی تفصیلی و احداث کمپ استراحتگاه کارکنان
طراحی تفصیلی و احداث واحد پمپاژ آب و خط انتقال آن

پروژه های اتمام یافته
0 دیدگاه