تاسیسات سرچاهی و انتقال میادین پایدارشرق و پایدار غرب

تاسیسات سرچاهی و انتقال میادین پایدارشرق و پایدار غرب

موقعیت جغرافیایی:
میدان پایدار در ۱۱۰ کیلومتری شمال غربی اهواز و ۱۰ کیلومتری مرز عراق و میدان پایدار غرب در ۲۰ کیلومتری میدان پایدار قرار دارد.

شرح مختصری از اهداف پروژه:
هدف از اجرای این پروژه افزایش نرخ تولید روزانه از سه هزار بشکه نفت در روز (۱۵۰۰ بشکه از پایدار و ۱۵۰۰ بشکه از پایدار غرب) به بیست هزار بشکه در روز (۵۰۰۰ بشکه از پایدار و ۱۵۰۰۰ بشکه از پایدار غرب) است.

توصیف میدان:
سه حلقه چاه های پایدار شرق و هشت حلقه چاه های پایدار غرب جهت جمع آوری و ارسال به واحد بهره‌برداری چشمه‌خوش به اتمام رسید.

شرح کار مختصر:
شرح خدمات پیمان EPC در زمینه میادین نفتی پایدار و پایدار غرب در چهارچوب مهندسی پایه به ترتیب ذیل می باشد:
تاسیسات سرچاهی چاههای جدید و بازسازی تسهیلات سرچاهی چاههای موجود
احداث خطوط لوله جریانی و چندراهه ها
ایستگاههای افزایش فشار توسط پمپهای دوفازی
خطوط لوله انتقال و سیستم اختلاط نفت چشمه خوش با میدان پایدار
تاسیسات حفاظت کاتدیک در سایت پایدار
سیستم های اندازه گیری جریان و سیستمهای تزریق مواد شیمیایی
تسهیلات جانبی (UTILITIES)
تهیه SPARE PART
خدمات مهندسی تفصیلی

 


Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 61

Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 62
0 دیدگاه