تاسیسات سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش

تاسیسات سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش

موقعیت جغرافیایی:
این میدان در ۷۰ کیلومتری غرب اندیمشک قرار دارد.

شرح کار مختصر:
احداث تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی چاه های تولیدی جدید P1 تا P4 و چاههای تزریقی G1 و G2
طراحی، تامین و نصب کنترل پانل های هیدرولیکی چاه های P1 تا P4 و G1 و G2 و تامین کنترل پانل های چاه های ۸ و ۹ چشمه خوش


Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 61

Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 62
0 دیدگاه