شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED

(EIED) ممتاز در اجرای پروژه های طراحی و ساختمان و نصب (SSC , MC , EPC) این شرکت به عنوان زیر مجموعه ای از گروه OIEC ، یکی از شرکتهای مشاور پیشرو ایران در امر مهندسی و مدیریت است که در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی فعالیت مینماید. این شرکت بهب دلیل برخورداری از مدیران و کارشناسانی فداکار ، متخصص ، مبتکر ، با انگیزه و بلند همت ، موجب جلب رضایت مشتری و تعمیق آن به همراه اعمال مدیریت صحیح مطابق با سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 , 2000) و با حفظ ملاحظات زیست محیطی ، توانسته است با اجرای پروژه های بزرگ و قابل توجه ، از دیدگاه کارفرمایان داخلی و خارجی ، به یک شرکت مهندسی تراز اول در صنایع انرژی تبدیل گردد.

شرکت EIED علاوه بر خدمات امکان سنجی طرحها ، طراحی مفهومی ، طراحی پایه ، طراحی تفصیلی ، خدمات مهندسی تدارکات ، تدارکات پروژه ، مهندسی کارگاهی ، مدیریت ساختمان و نصب ، خدمات پیمانکاری مدیریت پروژه (MC) ، نظارت کارگاهی ، مدیریت قراردادها ، آموزش فنی ، تحقیق و توسعه در قسمتهای مشاوره مدیریت پروژه ، سرمایه گذاری و تهیه اسناد مناقصه بین المللی به کارفرما خدمات ارائه میدهد. اهم پروژه های در دست اجرا

 • پروژه های پارس جنوبی فازهای ۹ و ۱۰
 • پروژه HDPE ایلام
 • پروژه پلی استایرن عسلویه
 • پروژه NGL سیری
 • پروژه شش ایستگاه
 • کمپرسور

اهم پروژه های خاتمه یافته

 • پروژه S3 , S6
 • پروژه ترکمنباشی
 • پروژه NGL 1200
 • پروژه NGL 1300
 • پروژه الفین ششم امیر کبیر
 • پروژه الفن هفتم مارون
 • پروژه مخازن صادراتی بند امام
 • پروژه اسید اسیتیک فن آوران ( بندر امام )
شرکت های گروه
0 دیدگاه