مخازن سقف شناور ذخیره سازی نفت خام میادین سروستان و سعادت آباد

مخازن سقف شناور ذخیره سازی نفت خام میادین سروستان و سعادت آباد

موقعیت جغرافیایی: استان فارس

شرح مختصری از اهداف پروژه:
احداث سه دستگاه مخزن ذخیره نفت خام به ظرفیت هر یک ۵۰،۰۰۰ بشکه، در پالایشگاه شیراز جهت ذخیره‌سازی نفت خام تولیدی از میادین نفتی سروستان و سعادت

شرح کار مختصر:
احداث ۳ دستگاه مخزن ذخیره سقف شناور با ظرفیت هر مخزن ۵۰ هزار بشکه در محل Tank Farm پالایشگاه شیراز که نفت فرآورش شده وارده از میادین نفتی سروستان و سعادت آباد را ذخیره مینماید.

پروژه های اتمام یافته
0 دیدگاه