برقرسانی به واحد خشت

برقرسانی به واحد خشت

طرح برق رسانی به واحد های خشت با ظرفیت نامی ۱۲MVA که مطالعات آن در سال ۸۴ آغاز گردید و در میانه سال ۸۵ به پایان رسید و طرح EPC آن از اوایل سال ۸۶ آغاز شدو در سال ۹۰ خاتمه یافته است.

موقعیت جغرافیایی: شهر کنار تخته استان فارس

شرح مختصری از اهداف پروژه:
برقرسانی به واحدهای فرآورشی خشت شامل احداث پست ۶۶/۲۰ کیلوولت در مجاورت واحد فرآورشی خشت، احداث خط دو مداره تکسیمه ۶۶ کیلوولت از پست آتی الاحداث ۲۳۰/۶۶ کیلوولت وحدتیه (مجاور شهر وحدتیه) تا پست ۶۶/۲۰ کیلوولت مذکور در بند فوق به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر و شبکه ۲۰ کیلوولت سرچاهی به طول تقریبی ۸ کیلومتر

شرح کار مختصر:
پروژه برقرسانی به واحدهای فرآورشی خشت شامل موارد ذیل می‌باشد:
احداث پست ۲۰/۶۳ کیلوولت در مجاورت واحد CPF خشت
احداث خط انتقال ۶۳ کیلوولت از محل پست وحدتیه تا محل CPF به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر
احداث خطوط ۲۰ کیلوولت جهت تغذیه مصارف سرچاهی و کمپ مسکونی به طول تقریبی ۸ کیلومتر
احداث دو دستگاه بی ۶۳ کیلوولت در محل پست وحدتیه


Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 61

Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 62
0 دیدگاه