شرکت پالایش نفت تهران

Tehran-Logo

با توجه به نیازهاى بازار داخلى به فراورده هاى نفتى، احداث پالایشگاه شماره ۱ از سال ۱۳۴۴ آغاز و در تاریخ ۱۳۴۷ تکمیل شد. ظرفیت اولیه این پالایشگاه ۸۵۰۰۰ بشکه در روز بود که با انجام تغییراتى در طراحى آن در سال ۱۳۵۵ ظرفیت آن به ۱۲۵۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت.
رشد مصرف فرآورده های نفتی و ضرورت تامین نیاز بازار داخلی؛ تاسیس و راه اندازی پالایشگاه دوم، با ظرفیت ۱۰۰،۰۰۰ بشکه در روز را در سال ۱۳۵۲ ایجاب نمود. در سال ۱۳۸۲ ظرفیت این پالایشگاه به ۱۲۵،۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت. خوراک هر دو پالایشگاه از طریق دو خط لوله ۲۴ و ۲۶ اینچ از حوزه نفتی مارون، اهواز، سراجه قم و همچنین از منابع آسیای میانه تامین می شود.

پروژه های فی مابین:

  • طراحی مهندسی پیش گرمکن AIR PREHEATER کوره H-101 پالایشگاه تهران با مشارکت شرکت لینده (ایتالیا)-پروژه،  طراحی مهندسی در سال ۱۳۷۹ تکمیل و تحویل کارفرما شد.