مشتریان خارجی

مشتریان خارجی

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم در راستای افزایش سهم بازار در صنعت نفت و انرژی و حضور در پروژه ها و طرح های بزرگ و متوسط توسعه میادین داخلی و خارجی از طریق مشارکت با شرکت های خارجی اقدام نموده است. این شرکت سابقه اجرای پروژه لرزه نگاری تونس را به عنوان یک تجربه بین المللی در کارنامه خود دارا می باشد. همچنین شرکت OEID در لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت نفت قزاقستان قرار دارد.

پروژه های برون مرزی شرکت:

[postlist id=1859]