شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

SAED

تاقدیس نفتی آذر در بلوک اکتشافی اناران در استان ایلام (جنوب غربی ایران) و در نزدیکی مرز ایران و عراق قرار دارد.
ساختارآذر با امتداد شمال غربی-جنوب شرقی دارای طولی در حدود ۵/۳۶ کیلومتر در افق ایلام می باشد که نزدیک به ۵/۱۳ کیلومتر آن در کشور ایران قرار دارد. حفاری اولین چاه در میدان آذر در سال ۲۰۰۳ میلادی آغاز و به دلایل فنی و نرسیدن به سازند مخزنی در سال ۲۰۰۴ متوقف و چاه متروکه گردید. دومین چاه با نام آذر-۲ در سال ۲۰۰۵ میلادی در سازند مخزنی سروک تکمیل و وجود نفت در این میدان اثبات گردید. میزان نفت درجای این میدان در افق سروک ۴۴/۲ میلیارد بشکه می باشد. نظر به اینکه شرکت ملی نفت ایران توسعه میدان آذر را از طریق بیع متقابل برنامه ریزی کرده بود بعد از برگزاری جلسات متعدد فنی، مالی و قراردادی و نهائی سازی MDPتوسعه میدان و مشخص شدن حامی مالی، قرارداد توسعه میدان مذکور به شیوه بیع متقابل در اکتبر ۲۰۱۱ بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم OPICو OIEC امضا گردید. کنسرسیوم مذکور برای اجرای پروژه شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر را به ثبت رساند که ۹۰% سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت و ۱۰% آن متعلق به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت می باشد. شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر مسئول اجرای پروژه به نیابت از سهامداران فوق الذکر می باشد.

پروژه های فی مابین :

[postlist id=1862]