درباره ما

درباره ما

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم در راستای توسعه دانش فنی صنایع بالادستی نفت در کشور و با محور قرار دادن جمع آوری و تولید دانش فنی از طریق حضور توانمند و گسترده در انجام پروژه هـای صنایع بالادستی نفت و گاز بازارهای داخـلی و بیـن المللی در سال ۱۳۷۶ به عنوان یکی از شرکت های “گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت” OIEC تاسیس گردید.