دانلود فایل های فراخوان

متقاضیان میتوانند پس از انتشار این آگهی (از روز سه شنبه مورخ  ۹۹/۰۲/۳۰ الی ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۰۶) ، نامه اعلام آمادگی رسمی آن شرکت را به ایمیل آدرس upstream@oeid.ir  ارسال نمایند و گذرواژه فایل اسناد بارگذاری شده در سایت شرکت را دریافت نمایند. شرکت های متقاضی پس از تکمیل مدارک مورد نیاز صرفاً در قالب یک لوح فشرده (CD) به نشانی-بلوار نلسون ماندلا-بلوار صبا-پلاک ۲۰-طبقه پنجم-کارشناس سرویس های حفاری مراجعه تا  ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ  ۹۹/۰۳/۱۸ تحویل دهند. در صورت داشتن هرگونه سوال میتوانند با شماره تلفن: ۰۲۱۲۲۰۳۹۰۰۹ تماس حاصل نمایند. بدیهی است ارائه تقاضا به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را جهت دعوت به مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد.

فایل اسناد (لطفا برای شروع از فایل اکسل اقدام نمایید) :

۱- سیال حفاری

۲- مدیریت پسماند حفاری

۳- سیمانکاری

۴- نمودارگیری و مشبک کاری

۵- حفاری جهت دار

۶- راندن لوله جداری

۷- نمودارگیری از سیال حفاری

۸- چاه آزمایی و بهره برداری