سخن مدیرعامل

سخن مدیرعامل

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی با افتخارات بسیار در ادوار گذشته، در زمره مهمترین شرکت های توسعه ای در صنعت نفت شناخته می شود که امروز نیازمند تغییر نگرش های جهت یافته در راستای قرابت با استانداردها و سازمان های جهانی است. از این رو بر تمامی همکاران گرانقدر این مجموعه واجب است که با تلاش های وافری که تا به امروز در اعتلای نام شرکت داشته اند، در هر پست و موقعیت سازمانی حضور پر اهمیت خود را به عنوان سرمایه های فکری و اجرایی شرکت درک نموده و متحد و ثابت قدم، در پیشبرد اهداف کمی و کیفی شرکت ایفای نقش نمایند.
دور نمای فضای کسب و کار آتی کشور و حضور قریب الوقوع شرکت های خارجی به واسطه رفع تحریم های بین‌المللی، امور واجبی از جنس تغییر هدفمند را برای یکایک ما رقم خواهد زد تا با پشتوانه های تخصصی و اجرایی به سازمانی نظم‌ یافته‌تر تغییر وضعیت داده باشیم.
همدلی، هم زبانی و هم فکری کلیه همکاران در مجموعه شرکت محترم توسعه صنایع نفت و انرژی قشم و تلاش مضاعف در همگرایی افکار تنها دریچه تضمین شده موفقیت در دورنمای آینده است.

به امید روزی که خانواده بزرگ OEID سیر تحول را در سایه خردورزی و اتحاد کلیه ارکان خود به سلامت و شادکامی طی نماید و برگ های زرین دیگری را به تاریخ پرافتخار خود اضافه نماید.

با احترام

مدیر عامل