توسعه واحد بهره برداری چشمه خوش
ارسال شده توسط: | تاریخ:04-28-2016
موقعيت جغرافيايي: اين ميدان در 70 کيلومتري غرب انديمشک قرار دارد. شرح مختصری از اهداف پروژه: توسعه واحد بهره‌ برداری چشمه خوش توصیف میدان: تعداد چاه های ورودی به منیفولد واحد بهره برداری حدود 22 چاه مربوط به چشمه خوش، 2 چاه مربوط به میدان دالپری، 9 حلقه چاه مربوط به میدان آبان، 3 حلقه چاه مربوط به میدان پایدار و 28 چاه مربوط به میدان پایدار غرب می باشد که به جز میدان چشمه خوش مابقی میادین مذکور و میدان دهلران هر کدام به وسیله یک خط لوله وارد…
بیشتر
0 دیدگاه