ملاحظات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی
ارسال شده توسط: | تاریخ:04-22-2016
شركت توسعه صنايع نفت و انرژي قشم بر این باور است که موفقیت کسب و کار آینده در گرو تعهد شرکت به تمام مسئولیت هایش برای سلامت افراد، ایمنی عملیاتی، حفاظت از محیط زیست و افزایش کیفیت است. لذا اين شركت‌ اقدام به استقرار سيستم مديريت يكپارچه ايمنی، بهداشت، محيط زيست و كيفيت نموده‌ است و از تمام توان خود براي نيل به هدف انجام كسب و كار بدون آسيب، حادثه و ضرر براي افراد و محيط زيست استفاده مي كند مزيت هاي ملاحظات ايمني و زيست محيطي: اجراي پروژه هاي…
بیشتر
0 دیدگاه