تزریق گاز دی اکسیدکربن در یکی از مخزن های گازی با هدف ازدیاد برداشت گاز
ارسال شده توسط: | تاریخ:04-30-2016
با افزایش غلظت گاز دی ‌اکسیدکربن در جو کره زمین به تازگی روشهای زودبازده کاهش انتشار این گاز مانند تزریق دی‌ اکسیدکربن با مقاصد ازدیاد برداشت و ذخیره ‌سازی زیرزمینی مطرح شده است. بررسی بر روی یخ های قطب جنوب مشخص کرده که با افزایش استفاده از سوخت های فسیلی میزان غلظت دی اکسید کربن در جو طی ٢٠٠ سال اخیر از ٢٨٠ppm به ٣٨٠ppm رسیده است. مصرف سوخت های فسیلی در سراسر دنیا باعث تولید سالانه ٢٧ میلیارد تن دی اکسید کربن می شود که آثار سوء بسیار بر…
بیشتر
0 دیدگاه