ذخایر نفت درجای آزادگان شمالی ٣٠ درصد افزایش یافت
ارسال شده توسط: | تاریخ:04-30-2016
مطالعات مهندسی نفت میدان آزادگان شمالی حاکی از افزایش ٣٠ درصدی ذخیره نفت درجای این میدان نسبت به برآوردهای طرح جامع توسعه (MDP) اولیه میدان در سال ٨٧ است. محمدرضا اسدی، مدیر مهندسی شرکت متن در گفتگو با خبرنگار شانا از جمله دستورکارهای مدیریت مهندسی نفت شرکت متن را تهیه و نهایی سازی، برنامه جامع توسعه میدان ها (MDP) و مطالعات مفهومی در رابطه با تاسیسات اعلام کرد و افزود: براین اساس پارسال MDP فاز ٢ میدان یادآوران نهایی شد و تنها بخش باقیمانده، مدت زمان اجرای کار و برآورد…
بیشتر
0 دیدگاه