تعاریف صنعت نفت از منظر قوانین کشوری
ارسال شده توسط: | تاریخ:06-07-2016
پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در هشتم آذرماه 1329 درکمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی به امضای 17 تن از نمایندگان این کمیسیون رسید. در پی اعلام وصول این پیشنهاد، قانون "ملی شدن نفت در سراسر کشور و دو ماه تمدید به کمیسیون نفت جهت مطالعه در اطراف اجرای این اصل" در 29 اسفندماه 1329 هجری خورشیدی، در مجلس شورای ملی و نهایتا در مجلس سنا تصویب و در پی آن شرکت ملی نفت ایران قدم به عرصه حیات گذارد. با تصویب اولین "قانون نفت" در هشتم مردادماه سال 1353…
بیشتر
0 دیدگاه