شرکت مهندسی نفت کیش KPE
ارسال شده توسط: | تاریخ:04-28-2016
شركت مهندسي نفت كيش در زمينه هاي زمين شناسي، ژئوفيزيك، پتروفيزيك و مهندسي مخازن  فعال مي باشد و فعاليت هايي مانند مطالعات، شبيه سازي و ارزيابي مخازن را انجام مي دهد. اين شركت از زير مجموعه هاي شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (OIEC) مي باشد. و پروژه هايي مانند مطالعه ميدان گازي پارس جنوبي، ميدان گازي كيش و نظارت و خدمات مشاوره توسعه ميدان يادآوران را به انجام رسانيده است.
بیشتر
0 دیدگاه