واحد فرآورشی میدان نفتی دهلران
ارسال شده توسط: | تاریخ:04-28-2016
موقعيت جغرافيايي: اين ميدان در 120 کيلومتري غرب دزفول قرار دارد. شرح مختصری از اهداف پروژه: فرآورش نفت نمکی میادین دهلران و دانان با ظرفیت تولید 55 هزار بشکه بصورت EPC. نفت تولیدی در واحد جدید از چاه های آسماری و بنگستانی میدان دانان و چاه های میدان نفتی دهلران بترتیب به میزان 15 و 40 هزار بشکه نفت در روز می بایست تامین گردد. توصیف میدان: میدان نفتی دهلران یک میدان مشترک با کشور عراق می باشد که در حال توسعه بوده و تعداد چاه های این میدان از…
بیشتر
0 دیدگاه