تاسیسات سرچاهی و انتقال میادین پایدارشرق و پایدار غرب
ارسال شده توسط: | تاریخ:04-28-2016
موقعيت جغرافيايي: ميدان پايدار در 110 کيلومتري شمال غربي اهواز و 10 کيلومتري مرز عراق و ميدان پايدار غرب در 20 کيلومتري ميدان پايدار قرار دارد. شرح مختصری از اهداف پروژه: هدف از اجراي اين پروژه افزايش نرخ توليد روزانه از سه هزار بشکه نفت در روز (1500 بشکه از پايدار و 1500 بشکه از پايدار غرب) به بيست هزار بشکه در روز (5000 بشکه از پايدار و 15000 بشکه از پايدار غرب) است. توصیف میدان: سه حلقه چاه های پایدار شرق و هشت حلقه چاه های پایدار غرب جهت…
بیشتر
0 دیدگاه