شاخصهای عملکردی بهداشت شامل هشت عنصر برای مقایسه با شاخصهای مشابه در شرکتهای نفتی دنیا
ارسال شده توسط: | تاریخ:04-24-2016
پنجمین کمیته تخصصی بهداشت حرفه ای وزارت نفت در سال ٩٤ با هدف ایجاد یکپارچگی در شاخصهای عملکردی بهداشت به منظور فراهم کردن امکان مقایسه با شاخصهای مشابه در شرکتهای نفتی معتبر دنیا، برگزار شد. به گزارش خبرنگار شانا، شاخصهای عملکردی بهداشت شامل هشت عنصر برنامه ریزی و ارزیابی خطرات بهداشتی، بهداشت صنعتی و کنترل در محیط کار، مدیریت اورژانس پزشکی، مدیریت بیماریها در محل کار، تناسب ارزیابی شغلی و نظارت بهداشتی، ارزیابی اثرات بهداشتی، مدیریت گزارش دهی و ثبت سوابق بهداشتی، رابطه بهداشت عمومی و افزایش بهداشت که هر…
بیشتر
0 دیدگاه
ملاحظات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی
ارسال شده توسط: | تاریخ:04-22-2016
شركت توسعه صنايع نفت و انرژي قشم بر این باور است که موفقیت کسب و کار آینده در گرو تعهد شرکت به تمام مسئولیت هایش برای سلامت افراد، ایمنی عملیاتی، حفاظت از محیط زیست و افزایش کیفیت است. لذا اين شركت‌ اقدام به استقرار سيستم مديريت يكپارچه ايمنی، بهداشت، محيط زيست و كيفيت نموده‌ است و از تمام توان خود براي نيل به هدف انجام كسب و كار بدون آسيب، حادثه و ضرر براي افراد و محيط زيست استفاده مي كند مزيت هاي ملاحظات ايمني و زيست محيطي: اجراي پروژه هاي…
بیشتر
0 دیدگاه