تعاریف صنعت نفت از منظر قوانین کشوری

تعاریف صنعت نفت از منظر قوانین کشوری

پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در هشتم آذرماه ۱۳۲۹ درکمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی به امضای ۱۷ تن از نمایندگان این کمیسیون رسید. در پی اعلام وصول این پیشنهاد، قانون “ملی شدن نفت در سراسر کشور و دو ماه تمدید به کمیسیون نفت جهت مطالعه در اطراف اجرای این اصل” در ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ هجری خورشیدی، در مجلس شورای ملی و نهایتا در مجلس سنا تصویب و در پی آن شرکت ملی نفت ایران قدم به عرصه حیات گذارد.
با تصویب اولین “قانون نفت” در هشتم مردادماه سال ۱۳۵۳ علاوه بر تعریف اصطلاحات و ضوابط کار در محدوده منابع هیدروکربوری کل کشور، شرح مبسوطی در بحث ارائه و دریافت پیشنهادها، امضای قرادادهای پیمانکاری، شرایط خاتمه قرارداد، محافظت منابع و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، حفظ منافع ایران و شرایط تعیین قیمت ارائه شد.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، با الزام به رعایت برخی اصول و با توجه به خروج کارشناسان خارجی از کشور، تدوین و تصویب قوانین جدید نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بدین ترتیب قانون نفت جدید در نهم مهرماه ۱۳۶۶ به تصویب رسید.

پس از بررسی انجام شده و جهت جامعیت بخشیدن به لوایح قانونی متناسب با شرایط اقتصاد نفتی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌‌المللی، طرح “اصلاح قانون نفت” ارائه و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ با عنوان «قانون اصلاح قانون نفت» به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. (http://www.mop.ir)

تعاریف:

اصطلاحات قانون نفت در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:

۱ـ نفت: هیدورکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می‌‌آید.

۲ـ گاز طبیعی: هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی و یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است و یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست ‌آید.

۳ـ منابع نفتی: هر یک از منابع و یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آبهای داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین‌المللی مجاور مرزهای کشور و آبهای آزاد بین‌المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می‌گردد.

۴ـ عملیات بالادستی نفت: کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره‌برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات آن مانند پی‌جویی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاهها، تزریق گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین‌دستی را شامل شود.
مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات بالادستی محسوب می‌شود.

۵ ـ عملیات پایین‌دستی نفت: به کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پالایش در تأسیسات پالایشی جهت تولید فرآورده‌های نفتی و استفاده از آنها برای تولید محصولات پتروشیمیایی و انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می‌شود.
مواردی نظیر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات پایین‌دستی محسوب می‌شود.

۶ ـ واحد عملیاتی: هر واحد، سازمان، مؤسسه یا شرکتی که عملیات بالادستی یا پایین‌دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی، تخصصی، عمومی و خدمات جنبی نفتی براساس قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار است.

۷ـ تولید صیانت شده از منابع نفت: کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت براساس سیاستهای مصوب می‌گردد.

۸ ـ فرآورده‌های نفتی: کلیه محصولاتی که در تأسیسات فرآوری و پالایش نفت به دست می‌آید و می‌تواند به‌طور مستقیم مصرف و یا در سایر واحدهای عملیاتی و پتروشیمیایی به محصول نهائی تبدیل شود.

۹ـ محصولات پتروشیمیایی: کلیه محصولاتی که در تأسیسات پتروشیمیایی از نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید و می‌تواند به‌طور مستقیم مصرف و یا برای تولید محصول نهائی در عملیات استفاده شود.

۱۰ـ محصولات نهائی: محصولاتی که پس از تولید، امکان تولید محصول دیگری از آنها نیست و به‌طور مستقیم قابلیت مصرف دارند.

۱۱ـ انتقال نفت: کلیه اقدامات و عملیاتی که برای ارسال نفت استخراج شده یا استحصال شده از منابع نفتی به تأسیسات پالایشی و پتروشیمیایی و پایانه‌های صادراتی انجام می‌گیرد. این تعریف، ارسال نفت از مبادی وارداتی به تأسیسات پالایشی و پتروشیمیایی را نیز شامل می‌گردد.

۱۲ـ انتقال فرآورده‌های نفتی: کلیه اقدامات و عملیاتی که برای ارسال فرآورده‌های نفتی از تأسیسات پالایشی، مبادی وارداتی و انبارهای اصلی و تدارکاتی، مبادی توزیع، تأسیسات پتروشیمیایی و یا پایانه‌های صادراتی انجام می‌گیرد.

۱۳ـ خطوط لوله: کلیه خطوط انتقال منابع نفتی به تأسیسات پالایشی و پتروشیمیایی و یا مبادی صادرات و واردات و همچنین خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی به انبارهای اصلی و مبادی توزیع داخلی و پایانه‌های صادراتی که از طریق لوله انجام می‌شود.

۱۴ـ تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی: به اقدامات و عملیات بازاریابی، قیمت‌گذاری و عقد قرارداد خرید و فروش، صادرات و واردات، انتقال (ترانزیت)، مبادله و معاوضه نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می‌شود.

۱۵ـ ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی: کلیه اقدامات و عملیات مربوط به ذخیره‌سازی و بازآوری نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی در مخازن سطحی فلزی، بتنی، زیرزمینی اعم از مغاره‌های سنگی و نمکی و مخازن تخلیه شده نفت و معادن متروکه است که جهت تحویل به پایانه‌های صادراتی، تأمین خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمیایی به منظور جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای عملیاتی، همسان نمودن و افزایش کیفیت نفت و فرآورده‌های نفتی و ایجاد توازن بین تولید و مصرف انجام می‌شود.

۱۶ـ قرارداد نفتی: توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکتهای اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین‌دستی و یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می‌گیرد.

۱۷ـ امور حاکمیتی صنعت نفت: اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرائی در صنعت نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالادستی و پایین‌دستی است. (http://rc.majlis.ir/fa/law/show/793088)

 

 

خبر ویژه
61 دیدگاه

61 دیدگاه در “تعاریف صنعت نفت از منظر قوانین کشوری

 1. RebDiow گفت:

  Achat Viagra Livraison Rapide Cialis 20 Mg Internet online pharmacy Cialis Alcolici Online Viagra No Prescription

 2. RebDiow گفت:

  Cialis Una Volta Al Giorno Is It Safe To Buy Levitra On Line Antiseptic cheap cialis online Viagra Somministrazione Tadalis Sx Soft Research Ios Amoxicillin Available In A Patch

 3. RebDiow گفت:

  Utilizzo Di Kamagra cialis 5 mg best price usa Amoxicillin Side Effects Ears Ringing

 4. popeSock گفت:

  Cialis pills buy generic cialis online safe cialis online pharmacy

 5. Kilaphy گفت:

  Magnus sildenafil cialis generic pills
  Buy Cialis Online

 6. RebDiow گفت:

  Where Can You Buy Pct Pills? Delicate Rx Viagra 100mg Online Reputable Site best prices for legal levitra Cialis Et Apcalis Xenical Prix Maroc Achat Viagra Generique En France

 7. RebDiow گفت:

  Propecia 0.5 Mg Avodart Cialis Generika Ajanta Cialis Prix Ligne levitra Achat Viagra Sur Internet Forum Pfizer Viagra Prezzo Free Shipping Worldwide Provera 5mg France Price Shop

 8. aluppy گفت:

  Viagra flomax interaction cialis generic
  Buy Cialis Online

 9. Nictchub گفت:

  ۳ month payday loans no brokers
  payday express

 10. tierne گفت:

  where can i get a personal loan
  pay day loans

 11. Arouppy گفت:

  payday loans minneapolis
  payday express

 12. Szlorrew گفت:

  It is quite amazing that today I was looking inasmuch as something to give me a dumfound of happiness. The spooky gadget is that I set up it in the senior place. I was struggling to get shin-plasters to get in touch with my hire paid, and I could not somebody forbidden what to do. Some friends gave me a occasional different options, but I alleviate was not dedicated to those solutions. Anyhow, I irrevocably figured visible that I righteous needed to return a look at this website to work out all my problems: payday loans online

 13. PlokerClilt گفت:

  I was having a quantity of pest, and I was not unshakeable what to do. I gave it a some days until I went to catch a glimpse of my doctor. So I went to survive help him, and he only told me to get on the other side of it. I was so glad for that explanation because I realized that the finished medical community did not be enamoured of nearly me more than I watch over here myself. Therefore, I did the probing and I base the mend to all of my dread here: buy cbd oil

 14. PlokerClilt گفت:

  I was having a lot of irritation, and I was not sure what to do. I gave it a scattering days until I went to last my doctor. So I went to picture him, and he just told me to inherit over it. I was so grateful fitting for that opinion because I realized that the finished medical community did not be enamoured of almost me more than I care back myself. Non-standard thusly, I did the investigate and I build the prescription to all of my nervousness here: buycbdoilcure.com

 15. sokzyqWrers گفت:

  I was having put out figuring out what I should to do. I tried so scads other things before I came to a final conclusion. My friend and I were talking equal hour, and it bash me in sight of nowhere. I speedily realized that I heard of a website some spell ago that would help me out. I came on here because I wanted to dividend my sudden invention with you all. Here it is: https://mypersonalloansonline.com

 16. sokzyqWrers گفت:

  I was having trouble figuring short what I should to do. I tried so profuse other things prior to I came to a terminal conclusion. My ally and I were talking a given era, and it hit me out of nowhere. I without warning realized that I heard of a website some culture ago that would better me out. I came on here because I wanted to allocation my revolting detection with you all. Here it is: mypersonalloansonline.com

دیدگاه خود را بنویسید: